Několik kování klasifikace teploty

Kování je důležitý způsob výroby dílů strojů a dalších částí používaných při výrobě, je jedním ze způsobů využití tlaku při zpracování kovů. V tomto procesu používáme tlak při změně tvaru kovového polotovaru, nebo může mít tvar, který odpovídá ověření požadovaných objektů kompresní síly. Při procesu kování bude mít strukturu jemného zrna, což zlepšuje fyzikální vlastnosti kovu. Správná konstrukce a vynikající kování umožňují tok částic ve směru tlaku v potrubí, když je používán.