Kovy a slitiny SLIP

Kovová plastická deformace je v souladu s maximální smykové napětí ve směru roviny atomů tak husté dosáhnout. Tedy v polykrystalické kovy, můžeme myslet že musí existovat nějaké krystaly v souladu s směr maximálního smykového napětí husté atomových rovin. Deformace odtud, po vytvrzení, tak že rotace krystalu vyrábět původní pozice na další pohyb těžké se pohybovat v jiné poloze je poměrně snadno sklouznou, které kov je tak deformované.

SLIP linie teorie, Obecná teorie tuhé plastové tělo stejného pohlaví v non-uniform v rovině kmene. Musí opakovat, poznamenal, že pružné deformace tohoto materiálu, ideální je nula, je-li to bylo podrobeno dotvarování, bude nadále proudit bez zpevnění. Je třeba zdůraznit znovu, SLIP platné pouze letadlo kmen problém. U stresu a letadlo kmen je v rovině, bez ohledu na třetí souřadnice osy.