Jak se rozvíjí kalení po kování?

Po hrubování ultrazvukové detekce vad způsobilosti podmíněná léčba. Materiál vrutového hřídele 34 oceli, vytvrzovatelnost, požadavky na výkon, požadavky na vysokou pevnost jsou vyšší, zatímco vysoká pevnost, aby bylo současně zajištěno splnění požadavků, je obtížné. Kování dlouhé, nadváhy a snadné deformace při ohřevu během tepelného zpracování, rychlé kalení a spálení v plameni, kování současně zvyšují obtížnost kalení tepelného zpracování před kalením punče.

Používat tepelnou deformaci ohřívací pece pro řízení tepelné úpravy pece. Voda může snadno způsobit poleptání obrobku, ochlazování oleje snadno způsobí požár a mechanické vlastnosti jsou obtížně dosažitelné. Aby se zabránilo prasknutí v plameni, dochází k popraskání trhlin při vytvrzování, mechanických vlastností jednorázového průchodu, aby se zjistilo chlazení vzduchem chlazené vzduchem + voda + kalení.