Popis základních funkcí a řízení směru velkých výkovků nekovových

1, ve kterém nekovových vměstků v sčítání, snížit výkon kování, kované a povrchové praskliny.

2, přerušit řetěz kovaný nebo shluky.

3, nerovnoměrné rozložení vměstků v oceli ingotu, hlavně v zóně poškození velké negativní segregace ve spodní části ocelových ingotů, rod těla a spojovací stoupačky (300-500--od výtahu linie mm).

Základní způsob je snížit vměstků v procesu tavení a odlévání pro minimalizaci zdrojů inkluzí. Kromě toho procesu kování roztroušené těžkých kusů, snižování rizik. Zvláštní opatření ke snížení zařazení následujících:

1, za důležitou součást ingotu, při zahřátí na šíření vysokoteplotní žíhání.

2, deformace procesu, na základě plné krmiva kovadlina posílit poměr velké kování je příznivé ingotu svařování deformace a clearance center, zvolte "široká kovadlinka kování" v případě potřeby.

3, kování tlakovým napětím vady.